Başhekimlik Toplantı Salonu Oturumları


Sıra Toplantı Tarihi Saati Konusu Katılımcılar Not
1
19.02.2018 09.00 Başhekimlik toplantısı (Genel) Başhekim Başhekim Yardımcıları Müdür Müdür Yardımcıları Başhemşire Başhemşire Yardımcıları Bilgi İŞlem sorumlusu Destek Hizmetler Sorumlusu Biyomedikal Sorumlusu ...
2
19.02.2018 13:00 İhtiyaç belirleme Toplantısı Prof.Dr.Selim Gürel Prof. Dr.Nevzat Kahveci Prof.Dr.A.Sami Bayram Fahri Durmaz Ayniyat Personeli Satın Alma Personeli vs. YAPILDI.
3
20.02.2018 09.00 Bilgi İşlem Kurulu Prof.Dr.Bülent Özdemir Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Görevlileri vs. ...
4
20.02.2018 10:00 Jen Kodu Prof.Dr.Mustafa Yılmaz ve ilgili kişiler ...
5
20.02.2018 11:30 Hasta Bakım Takımı (Hab) Başhemşire ve Başhemşire Yardımcıları İlgili Kişiler ...
6
20.02.2018 13:30 Özürlüler Kurulu Prof.Dr.Bülent Özdemir Katılan bölüm hocaları ...
7
20.02.2018 15:00 Personel Kalifikasyonu ve Eğitimi İlgili kişiler ...
8
21.02.2018 09:00 İlaç Yönetimi Doç.Dr.Mustafa Sertaç Yılmaz ve ilgili kişiler ...
9
21.02.2018 10:30 Hasta Hakları Doç.Dr.Şadıman Balaban Adım Halka İlişkiler Sahriye Hnm. Halkla ilişkiler Personeli vs. ...
10
21.02.2018 13:00 İş Sağlığı ve Güvenliği Doç.Dr.Mustafa Sertaç Yılmaz ve ilgili kişiler ...
11
22.02.2018 09:00 Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Takımı Başhemşire ve Başhemşire Yardımcıları ...
12
22.02.2018 10.30 Dekanlık-Başhekimlik Dekan Dekan Yrd. Başhekim Başhekim Yrd. ...
13
22.02.2018 10:00 Enformasyon yönetimi ... ...
14
22.02.2018 11:00 Kalite İyileştirme ve Hasta Güv. Tk. Doç.Dr.Mustafa Sertaç Yılmaz ve ilgili kişiler ...
15
22.02.2018 13:00 İhtiyaç Belirleme Komisyonu Prof.Dr.Selim Gürel Prof. Dr.Nevzat Kahveci Prof.Dr.A.Sami Bayram Fahri Durmaz Ayniyat Personeli Satın Alma Personeli vs. ...
16
22.02.2018 13:30 Hasta ve Yakınlarının Hakl. Tk Başhemşire ve Başhemşire Yrd. ...
17
22.02.2018 13:30 Randevu Sistemi Toplantısı Doç.Dr.Yakup Canıtez Prof.Dr.Bülent Özdemir Bilgi İşlem Sorumlusu ve Personeli YAPILDI.
18
22.02.2018 15:00 Tesis Yönetimi Doç.Dr.Mustafa Sertaç YILMAZ Hastane Müdür Yrd. Tesis yönetimi ile ilgili kişiler ...

© 14.12.2018 - SUAM Başhekimlik - Bilgi İşlem Merkezi - tel: 50277 - email: onur@uludag.edu.tr