Başhekimlik Toplantı Salonu Oturumları


Sıra Toplantı Tarihi Saati Konusu Katılımcılar Not
1
30.10.2017 09.00 Başhekimlik toplantısı (Genel) Başhekim Başhekim Yardımcıları Müdür Müdür Yardımcıları Başhemşire Başhemşire Yardımcıları Bilgi İŞlem sorumlusu Destek Hizmetler Sorumlusu Biyomedikal Sorumlusu ...
2
30.10.2017 13:00 İhtiyaç belirleme Toplantısı Prof.Dr.Selim Gürel Prof. Dr.Nevzat Kahveci Prof.Dr.A.Sami Bayram Fahri Durmaz Ayniyat Personeli Satın Alma Personeli vs. YAPILDI.
3
31.10.2017 09.00 Bilgi İşlem Kurulu Prof.Dr.Bülent Özdemir Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Görevlileri vs. ...
4
31.10.2017 10:00 Jen Kodu Prof.Dr.Mustafa Yılmaz ve ilgili kişiler ...
5
31.10.2017 11:30 Hasta Bakım Takımı (Hab) Başhemşire ve Başhemşire Yardımcıları İlgili Kişiler ...
6
31.10.2017 13:30 Özürlüler Kurulu Prof.Dr.Bülent Özdemir Katılan bölüm hocaları ...
7
31.10.2017 15:00 Personel Kalifikasyonu ve Eğitimi İlgili kişiler ...

© 25.11.2017 - SUAM Başhekimlik - Bilgi İşlem Merkezi - tel: 50277 - email: onur@uludag.edu.tr